Provozní (návštěvní) řád plaveckých kurzů „Plavání s žabičkou“ - děti od 1 roku

po příchodu se každý návštěvník vyzuje a vezme si boty sebou do igelit. sáčku a uloží se je do skříňky spol. s oblečením nebo si je nechá u vstupu

každý návštěvník má sebou plavky (né kraťasy , né bermudy ), 2x ručník, mýdlo,ťapky na nohy tampónky do uší a doporučuji si vzít pro dítě krém, olej, který běžně používáte po koupeli

před vstupem do bazénu se každý návštěvník osprchuje a umyje mýdlem (bez plavek) řádně celé tělo (hlavně intimní partie)

všechny maminky se před vstupem do bazénu odlíčí

do bazénu, whirlpoolu i sauny má přístup max. jeden rodič a jedno dítě, doprovod tj. např. tatínek, babička,… po dohodě s vyučujícím může být u bazénu v plavkách nebo tričku a kraťasech a na nohou musí mít přezůvky

vstup do bazénu, whirlpooolu, sauny a sprch nesmí „doprovod“ z hygienických důvodů využívat

kurzy plavání kojenců, batolat a děti předškolního věku se platí vždy předem

vstup na bazén je možný pouze po zaplacení kurzovného, či výjimečně jednotlivé lekce

Kurz – max. 12týdnů tj. 10lekcí + 2náhrady.

náhrady za neposkytnuté služby při neúčasti na výuce se dají nahradit pouze v případě omluvy zákonného zástupce minimálně 24hodin předem a to smskou na tel. 776022722. Např.:chodíte-li na kurz v úterý na 12:00hod., omluva musí být nejpozději v pondělí do 12:00hod., nejlépe formou sms. Po 12hod. lekce propadá. Po dobu kurzu jsou vám umožněny dvě „řádně, předem omluvené“ náhrady. Zbylé lekce propadají nebo lze nahradit takto: ve dni, kdy nemohu přijít, řeknu někomu jinému např. kamarádka, známý, kteří mají dítě přibližně věkově stejně staré jako vaše a ten v tento den za něj vybere danou lekci tzv. „náhradu“. O tomto je třeba opět informovat nejlépe smskou na tel. 776022722. Náhradu si lze domluvit a využít do konce platnosti kurzu. Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit!!! Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, né naší povinností a v případě nesplnění výše uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí

peníze za kurzovné se nevrací!

na vrácení kurzovného není žádný právní nárok

do prostoru šaten, sprch, sauny a bazénu je přístup bez zákonného zástupce přísně zakázán. Výjimku tvoří plavání dětí bez rodičů

max. doba pobytu (celý areál) je 60minut (30min. org. plavání, max. 7min. whirlpool, max. 5min. sauna a 10min. odpočívárna), pak je nutné uvolnit skříňky dalším návštěvníkům

po skončení plavání v bazénu a whirlpoolu se osprchujte, vysušte a s druhým, suchým ručníkem a bez plavek vstupujte do sauny

do bazénů a sauny je povolen vstup jen osobám zdravým!

při výuce plavání kojenců, batolat, dětí předškolního a školního věku je třeba dbát pokynů učitele

pokud návštěvník potřebuje z nutných důvodů odejít (WC, nevolnost), musí uvědomit učitele

v celém prostoru bazénu a jeho přilehlých části tj. sprch, záchodů, šaten, sauny aj., je přísný zákaz běhání – choďte pomalu a opatrně!!

za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností a nedodržením provozního řádu neodpovídáme – NENESEME ZODPOVĚDNOST!

doporučuji nenosit si cenné věci sebou, za ztrátu, či odcizení neneseme zodpovědnost

v celém areálu platí zákaz kouření, pití alkoholických nápojů aj. omamných látek

je nutné dodržovat hygienu, čistotu a pořádek

není dovoleno požívat nápoje nebo jíst jinde, než v prostorách k tomu určeným

vstup na bazén může být odepřen osobám, jejichž návštěva by prokazatelně mohla narušit pořádek, čistotu a bezpečnost

souhlasím s případným zveřejněním fotografií (např. web, nástěnka,facebook,.. aj) mého dítěte pro reklamní účely „Plavání s žabičkou“

Zaplacením kurzovného se každý návštěvník zavazuje, že bude dodržovat provozní řád

po celou dobu pobytu na bazénu a v jeho okolí nese plnou zodpovědnost za dítě (děti) rodič příp. jiný zákonný zástupce

osoba, která svým podpisem stvrdila dodržování provozního (návštěvního) řádu je povinná s tímto provozním (návštěvním) řádem seznámit osobu, která jí zastupuje v případě její nepřítomnosti

přečtení provozního (návštěvního) řádu a zároveň svůj souhlas s provozním (návštěvním) řádem je stvrzen podpisem na „evidenčním listu!

po celou dobu plaveckého výcviku je vždy komukoli, kdo o to požádá, umožněno nahlédnutí (přečtení) provozního (návštěvního) řádu

Důležíté: - je třeba nahlásit změnu telefonního čísla, či e-mailové adresy. Do omluvy (formou sms na tel. 776022722) napsat vždy jméno a příjmení dítěte, den a hodinu plavání!!!

V průběhu plav. výcviku pořizujeme fotografie-

lze u nás objednat.

1ks fotografie – cena 30kč – posíláme na e-mail.

Provozní (návštěvní) řád plaveckých kurzů - děti 3 a více let

vzhledem k tomu, že výuky plavání se dítě zúčastňuje samostatně – bez rodičů, velmi prosíme rodiče, aby své děti poučili o bezpečném chování na bazéně (kluzká podlaha, neběhat, nestrkat nikoho do vody, neskákat šipky,…) a vysvětlili dětem základy slušného chování. Toto vše samozřejmě zdůrazňujeme vždy i my

je důležité, aby nás dítě poslouchalo. V případě, že dítě nebude poslouchat,

např. bude běhat kolem bazénu, tak bude z lekce plavání okamžitě vyloučeno a to bez náhrady. Dítě by mělo přijít na výuku zdravé (malá rýma nevadí) a v dobré náladě, aby se nám dobře spolupracovalo

po příchodu se každý návštěvník vyzuje a vezme si boty sebou do igelit. sáčku a uloží se je do skříňky spol. s oblečením nebo si je nechá u vstupu

každý návštěvník má sebou plavky (né kraťasy, né bermudy), velká osuška, ťapky na nohy

před vstupem do bazénu dítě převlékněte do plavek a na nohy mu dejte např. kroxy. My děti přebíráme v šatně již převlečené, sprchujeme je před i po plavání a předáváme zpět rodičům (zákonným zástupcům)

pokud dítě potřebuje z nutných důvodů odejít (WC, nevolnost), musí uvědomit učitele

v celém prostoru bazénu a jeho přilehlých části tj. sprch, záchodů, šaten, sauny, aj., je přísný zákaz běhání – choďte pomalu a opatrně!!

za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností a nedodržením provozního řádu neodpovídáme – NENESEME ZODPOVĚDNOST!

jedná se vždy o blok 10lekcí – 10 po sobě jdoucích týdnů (pokud není nějaká odstávka ze strany provozovatele bazénu, či nás vyučujících)

náhrady za neposkytnuté služby při neúčasti na výuce se dají nahradit pouze v případě omluvy zákonného zástupce minimálně 24hodin předem a to smskou na tel. 776022722. Např.:chodíte-li na kurz ve středy na 16:00hod., omluva musí být nejpozději v úterý v 16:00hod., nejlépe formou sms. Po 16hod. lekce propadá. Po dobu platnosti kurzu jsou vám umožněny dvě „řádně, předem omluvené“ náhrady. Zbylé lekce propadají nebo lze nahradit takto: - ve dni, kdy nemohu přijít, řeknu někomu jinému např. kamarádka, známý, kteří mají dítě přibližně věkově stejně staré jako vaše a ten v tento den za něj vybere danou lekci tzv. „náhradu“. O tomto je třeba opět informovat nejlépe smskou na tel. 776022722. Náhradu si lze domluvit a využít do konce platnosti kurzu. Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty , né naší povinností a v případě nesplnění výše uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí

Kurz = max. 12týdnů tj. 10lekcí + 2náhrady.

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok

v případě dlouhodobé nemoci vašeho dítěte, či dovolené, prosíme, o zajištění náhrady včas!

peníze za kurzovné se nevrací!

kurzy plavání děti předškolního a školního věku se platí vždy předem

vstup na bazén je možný pouze po zaplacení kurzovného, či výjimečně jednotlivé lekce

max. doba pobytu (celý areál) je 60minut (30min. org. plavání, max. 7min. whirlpool, max. 7min. sauna), pak je nutné uvolnit skříňky dalším návštěvníkům

v průběhu plav. výcviku bude umožněna rodičům tzv. „ukázková hodina“, kdy děti předvedou, co umí. O termínu ukázkové hodiny budeme informovat předem. Prosíme rodiče, kteří chtějí být přítomni na ukázkové hodině, aby na sobě měli z hygienických důvodů kraťasy, tričko a ťapky na nohách.Rodič ( či jiný zákonný zástupce) který nebude vhodně oblečen – nebude na ukázkovou hodinu vpuštěn .

vzhledem k tomu, že vaše dítě dochází na plaveckou výuku 1x týdně je velmi důležité pro další rozvoj plaveckých dovedností, abyste se i Vy rodiče zapojili a s dětmi min. 2x týdně a více (dle vašich možností) zašli na bazén „potrénovat“!!!

vše vyžaduje trénink a čas. Ani hudební virtuóz se nenaučil hrát např. na klavír za 10lekcí.

v průběhu plav. výcviku pořizujeme fotografie, vašeho dítěte – lze u nás objednat

1ks fotografie – cena 30kč – posíláme na e-mail

není dovoleno požívat nápoje nebo jíst jinde, než v prostorách k tomu určeným

vstup na bazén může být odepřen osobám, jejichž návštěva by prokazatelně mohla narušit pořádek, čistotu a bezpečnost

souhlasím s případným zveřejněním fotografií (např. web, nástěnka, aj) mého dítěte pro reklamní účely „Plavání s žabičkou“

Zaplacením kurzovného se každý návštěvník zavazuje, že bude dodržovat provozní řád

osoba, která svým podpisem stvrdila dodržování provozního (návštěvního) řádu je povinná s tímto provozním (návštěvním) řádem seznámit osobu, která jí zastupuje v případě její nepřítomnosti

přečtení provozního (návštěvního) řádu a zároveň svůj souhlas s provozním (návštěvním) řádem je stvrzen podpisem na „evidenčním listu!

po celou dobu plaveckého výcviku je vždy komukoli, kdo o to požádá, umožněno nahlédnutí (přečtení) provozního (návštěvního) řádu

Důležíté: je třeba nahlásit změnu telefonního čísla, či e-mailové adresy. Do omluvy (formou sms na tel. 776022722) napsat vždy jméno a příjmení dítěte, den a hodinu plavání!!!

Provozní (návštěvní) řád plaveckých kurzů

Vzhledem k tomu, že výuky plavání se dítě zúčastňuje samostatně – bez rodičů, velmi prosíme rodiče, aby své děti poučili o bezpečném chování na bazéně (kluzká podlaha, neběhat, nestrkat nikoho do vody, neskákat šipky,…) a vysvětlili dětem základy slušného chování. Toto vše samozřejmě zdůrazňujeme vždy i my.

v celém prostoru bazénu a jeho přilehlých části tj. sprch, záchodů, šaten, chodeb, aj., je přísný zákaz běhání – choďte pomalu a opatrně!!

za škody, poranění a úrazy způsobené neopatrností a nedodržením provozního řádu neodpovídáme – NENESEME ZODPOVĚDNOST!

Je důležité, aby nás dítě poslouchalo. V případě, že dítě nás nebude poslouchat např. bude běhat kolem bazénu, tak bude z lekce plavání okamžitě vyloučeno a to bez náhrady. Dítě by mělo přijít na výuku zdravé (malá rýma nevadí) a v dobré náladě, aby se nám dobře spolupracovalo.

Před vstupem do bazénu dítě převlékněte do plavek a na nohy mu dejte např. kroxy. My děti přebíráme v šatně již převlečené, sprchujeme je před i po plavání a předáváme zpět rodičům (zákonným zástupcům). Jedná se vždy o blok 10lekcí – 10 po sobě jdoucích týdnů (pokud není nějaká odstávka ze strany provozovatele bazénu, či nás vyučujících). Náhradu za neposkytnuté služby při neúčasti na výuce se dají nahradit pouze v případě omluvy zákonného zástupce předem a to smskou na tel. 776022722 takto:

1. Následující týden s vaším dítěte příjdete na lekci, která začíná o půl hodiny dříve, či zůstanete o půl hodiny později

2. Nezvládne-li vaše dítě plavat v jeden den dvě lekce po sobě, vemte sebou kamaráda, či kamarádku dítěte, a ten to v tomto případě může za něj „vybrat“. Může za vaše dítě přijít samozřejmě i v den vaší neúčasti, kterou je potřeba nahlásit opět formou sms

3. Necháte lekci(e) propadnout

Prosíme, abyste všechny tyto možnosti s námi předem konzultovali buď osobně, či telefonicky!

V případě dlouhodobé nemoci vašeho dítěte, či dovolené, prosíme, o zajištění náhrady včas!

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty , né naší povinností a v případě nesplnění výše uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí

v případě dlouhodobé nemoci vašeho dítěte, či dovolené, prosíme, o zajištění náhrady včas!

Peníze za kurzovné se nevrací!

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok

V průběhu plav. výcviku bude umožněna rodičům tzv. „ukázková hodina“, kdy děti předvedou co umí. O termínu ukázkové hodiny budeme informovat předem. Prosíme rodiče, kteří chtějí být přítomni na ukázkové hodině, aby na sobě měli z hygienických důvodů kraťasy, tričko a ťapky na nohách. Rodič ( či jiný zákonný zástupce) který nebude vhodně oblečen – nebude na ukázkovou hodinu vpuštěn .

Vzhledem k tomu, že vaše dítě dochází na plaveckou výuku 1x týdně je velmi důležité pro další rozvoj plaveckých dovedností, abyste se i vy rodiče zapojili a s dětmi min. 2x týdně a více (dle vašich možností) zašli na bazén „potrénovat“!!!

Vše vyžaduje tréning a čas. Ani hudební virtuóz se nenaučil hrát např. na klavír za 10lekcí.

V průběhu plav. výcviku pořizujeme fotografie vašeho dítěte – lze u nás objednat. 1ks fotografie – cena 30kč – posíláme na e-mail.

Důležité: - zaplacením kurzovného se každý návštěvník zavazuje, že bude dodržovat provozní (návštěvní) řád. Toto stvrdí svým podpisem na „Evidenční list“ plavání s žabičkou. Do omluvy, formou sms, vždy napište jméno a příjmení dítěte, den a hodinu plavání. Je důležité nahlásit změnu tel. čísla, či emailové adresy.

Návštevní Řád FRY Relax Centra

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků
FRY Relax Centra a musí být všemi návštěvníky ( včetně účastníků kurzů a jiných aktivit) bezpodmínečně dodržován.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník to, že se řádně seznámil s návštěvním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

Článek 1 - Vstup do čisté zony – bazén, sauna, squash, badminton(šatny) .Čistou zonou se rozumí prostor za takto označeným místem – « Čistá zóna zde se vyzouvejte »

Článek 1 .1 Celý areál

 • Používání celého areálu je dovoleno pouze v provozní době s platnou vstupenkou nebo permanentkou. Vstupem do areálu každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců FRY Relax Centra.
 • Dětem mladším 10-ti let je přístup do areálu povolen jen s doprovodem dospělé zodpovědné osoby.
 • Každý návštěvník je povinen zaplatit zálohu na klíče od šaten, která je vratná při odchodu z areálu.

Článek 1 .2 Bazén

 • Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách nebo v plaveckém úboru z pružného, přiléhavého materiálu. Nepřípustné jsou zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetne kovových či plastových ozdob. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou nebo plaveckými plenami. Pro bezpečný pohyb v okolí bazénu a ve sprchách doporučujeme vhodnou obuv.
 • O plném obsazení bazénu rozhoduje vždy osoba odpovědná za provoz bazénu ( provozní).
 • Zákaz vstupu do bazénu a dalších prostor areálu
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
  • osobám zahmyzeným, zjevně opilým nebo pod vlivem jiných návykových látek
  • zvířatům
  • osobám, které nerespektují jakýmkoliv způsobem návštevní řád a nedbají pokynů obsluhy
 • Do areálu, s výjimkou kojeneckého bazénu, nemají přístup děti do věku jednoho roku.

Článek 1.3 - Práva a povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 • Před vstupem do bazénu je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek.
 • Předměty nalezené v prostorách bazénu je nálezce povinen odevzdat v recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezu a ztrát.
 • Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 • Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnancu bazénu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu, nebo přímo u provozovatele.(možno použít i schránku přání a stížností umístěnou u vstupních dveří).
 • Návštěvníci jsou povinni opustit prostory areálu nejpozději 15 minut před ukončením provozní doby.
 • V celém areálu platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu způsobeného sobě, či ostatním.

Článek 1.4 - Zakázané činnosti v celém areálu

 • kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm
 • chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid ostatních návštěvníků
 • vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé do vody, běhat po ochozech, skákat z nich (nebo po nich)a jiných rizikových míst (vodní atrakce – slouží k relaxaci)
 • volat o pomoc bez příčiny
 • znečišťovat bazénovou vodu a ostatní prostory pliváním, močením, odhazováním odpadků, praním prádla apod.
 • konzumovat potraviny v celém objektu,mimo prostor k tomu určených – recepce
 • konzumovat pití ve skleněných a jiných rozbitných láhvích ( možno použít jen plastové láhve)
 • vstupovat do bazénu se žvýkačkou
 • vnášet do bazénu skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků(žiletky, láhve, špendlíky hořlavé látky..)
 • vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 • neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 • používat plavecké pomůcky vyvěšené v prostoru bazénu( jsou určeny pro výuku plaveckých škol a školek, některé plavecké pomůcky je možné si zapůjčit na recepci za poplatek)
 • vnášet na bazén míče ,tenisové míčky a jiné tvrdé předměty, které by ohrožovaly ostatní návštěvníky
 • vnášet a konzumovat alkoholické nápoje

Článek 1.5 Vodní atrakce

Návštěvník vodních atrakcí je povinen:

 • dbát zvýšené opatrnosti, respektovat příkazy zaměstnanců bazénu
 • zakázáno je věšět se po atrakcích, či jinak do nich zasahovat,vzájemně se potápět, vhazovat druhé do vody, skákat z ochozu
 • ze zdravotních důvodů je doporučená doba pobytu ve vířivce nejdéle 10 - 15 minut

Článek 1.6 - Vyloučení z návštěvy bazénu

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynu odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá odpovědný pracovník o zakročení Policii ČR. Objekt je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

Článek 1.7 - Úhrada případných škod a sankcí

V případe, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS), je návštěvník povinen poskytnou osobní údaje na sepsání protokolu a po vyčíslení škody ji uhradit v plné výši.

Článek 1.8 - Finská sauna

Provoz finské sauny se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně sauny

Článek 1.9 - Tělocvična

Provoz tělocvičny se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně a u vstupu do tělocvičny

Článek 1.10 - Squash

Provoz Squashe se řídí zvláštními pravidly, které jsou umístěny v šatně a u vstupu do squashe.

Článek 1.11 - Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby a ceníku. Překážky technického charakteru v užívání atrakcí nejsou důvodem pro poskytnutí slevy za vstupného. Aktuální informace budou uváděny vždy na www.fryrelaxcentrum.cz.

Hlavatá Pavlína
správce FRY Relax Centra

Kontakt:

Mgr. Dagmar Pustková
Na Lukách 3/1247
724 00 Ostrava - Stará Bělá
Tel: +420 776 022 722
E-mail: dagmar.pustkova@post.cz

Bazén Fryčovice

Fryčovice 628
739 45 Fryčovice

Sledujte nás:
Copyright © 2016. All rights reserved.